Registrera dig

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med är obligatoriska

 • Svenskt personnr:
 • Person/Orgnr:
 • Lösenord:
 • Ska bestå av minst sex tecken. Både bokstäver och siffror
 • Bekräfta lösenord:
 • E-postadress:
 • Upprepa e-postadress:
 •  
 •  
 • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren info@sandvikenhus.se.
 • Jag samtycker

Genom att jag kryssar för JAG SAMTYCKER i ovanstående anmälan och skickar den via Internet, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att Sandvikenhus har full rätt att ta kreditupplysning och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna pröva min ansökan om hyresobjekt. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade. Jag lämnar också mitt samtycke till att Sandvikenhus lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen. Jag är medveten om att Sandvikenhus förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.