Norrsätra

Norrsätra ligger i Sandvikens norra del och här finns både åttavåningshus och trevåningshus

Mer om Norrsätra.