Gamla Bruket

Gamla Bruket byggdes för arbetarna vid det gamla järnverket. Idag är miljön kulturhistorisk och ett av husen, Smedsgården, har blivit museum.

Mer om Gamla Bruket